Normativa de Seguretat

SEGURETAT

BOING!, parc aprovat per la IATP (Associació Internacional de Trampoline Parks) , cumpleix amb els estàndards de seguretat BSi PAS 5000. Aquest nou estàndard va ser desenvolupat per la IATP i va rebre aportacions de British Gymnastics i RoSPA . Ens sentim orgullosos de ser un centre líder en termes de seguretat i innovacions en la indústria del Trampoline Park. 

Hem gestionat amb fermesa les normes i els procediments de seguretat a tot el nostre parc per assegurar que els nostres clients gaudeixin del parc al màxim de la manera més segura possible. Tot el nostre personal està format i capacitat per supervisar els trampolins de la manera més eficaç i fer cumplir les normes a tots els saltadors.

Les normes es mostren en diferents punts del parc. Llegiu-les i seguiu-les acuradament.

Normes del Parc

Seguretat

1.- Els usuaris que desitgin participar en les activitats dels centres BOING! hauran d’omplir i signar la Declaració de Consentiment corresponent. En cas d’usuaris menors de 18 anys o incapaços ha de ser la mare/pare/tutor i/o responsable qui donarà el seu consentiment i signarà la Declaració de consentiment per a la participació de l’usuari en les activitats del centre.

2.- Els usuaris es comprometen a comportar de forma responsable i vetllar per la seva pròpia seguretat. En cas de tractar d’usuaris menors o incapaços, la mare/pare/tutor i/o responsable es compromet a vetllar pel menor durant tota la seva estada al centre o, en cas contrari, l’autoritza expressament per quedar-se sol en les instal·lacions del centre sota la seva responsabilitat.

3.- Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor i/o responsable) han de conèixer, acceptar i complir la Normativa de Funcionament dels centres BOING!, ​​la qual consta en diferents cartells a les parets del centre, i que es pot resumir a:

 • No entrar a la zona de salts fins que no hagi omplert la Declaració de Responsabilitat (DR) i mirat el vídeo de seguretat
 • Portar l’identificador de la sessió a un lloc visible
 • Posar-se mitjons antilliscants Boing i roba adequada per a realitzar l’activitat.
 • No entrar a la pista ni menjar, ni beure, ni objectes perillosos.
 • Deixar el mòbil, monedes, claus, rellotges, etc. en un lloc segur.
 • Fer cas a les indicacions del monitor i del personal del centre en tot moment.
 • Només una persona per llit elàstic
 • Saltar sempre dins del teu nivell d’habilitat
 • Fer cas de les normes que trobaràs a cada zona del parc
 • Assegurar-se que no hi hagi ningú a la piscina/ airbag abans de tirar-se dins
 • No comportar-se imprudentment i fer bon ús de les instal·lacions.
 • Saltar responsablement, sent conscient de les pròpies limitacions.
 • Saltar respectant en tot moment a la resta d’usuaris, sense pertorbar ni crear situacions de risc.

4.- Els centres BOING! posaran a disposició dels usuaris armariets per guardar objectes, però el centre no es farà responsable dels objectes que els usuaris o la seva mare / pare / tutor / responsable deixin en les mateixes.

5.- L’usuari declara que no pateix alguna malaltia, defecte físic o lesió (Ex .: Asma, epilèpsia, problemes cardíacs, al·lèrgies, ..) i que gaudeix de les condicions físiques i psíquiques adequades i suficients per participar voluntàriament en les activitats del centre . A les dones embarassades se’ls recomana no saltar.En cas de participar, ho faran sota la seva pròpia responsabilitat o la de la seva mare/pare/tutor i/o responsable.

6.- El participant reconeix i accepta: Que la seva participació en les activitats proveïdes per Boing comporta riscos coneguts i desconeguts que podrien provocar lesions físiques, emocionals, paràlisi, mort o danys a si mateixos, a la propietat o a tercers.

7.- El participant entén que les activitats es poden dur a terme sense supervisió directa seguint les instruccions de seguretat i estan d’acord en què faran servir en tot moment qualsevol equip de protecció proveït o requerit per Boing i s’han d’assegurar que compleixin amb totes les instruccions donades en qualsevol moment durant les activitats de Boing o qualsevol dels seus empleats.

8.- El pes màxim permès de qualsevol participant és de 112 Kg

9.- Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor i/o responsable) hauran de ser informats de la política de protecció de dades i de drets d’imatge, així com acceptar el seu tractament.

10.- Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor/responsable) eximeixen expressament als centres BOING de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’incompliment dels termes recollits en el present document o les normes generals del centre, renunciant, en aquest cas, a exercir qualsevol acció contra l’entitat explotadora del mateix.

11.- L’incompliment de qualsevol dels termes i condicions estipulats en el present escrit pot suposar l’expulsió del recinte, tant dels usuaris com de la seva mare/pare/tutor/responsable.